Články,  povídky a scénáře

V této rubrice najdete články, které kdysi vyšly v různých časopisech a jsou pro běžného čtenáře již prakticky nedostupné, nebo které vůbec nevyšly, ale jsou podle mého mínění natolik zajímavé, že stojí za to, je připomenout. Právě tak zde budu umisťovat některé svoje méně známé, nebo již dávno vyšlé povídky a nerealizované (občas i natočené) scénáře.

Historické zajímavosti

19.03.2015 12:39

PŘÍŠERY Z PRAŽSKÉHO PODZEMÍ

S OTOMAREM DVOŘÁKEM PO TAJEMNÝCH MÍSTECH   PŘÍŠERY Z PRAŽSKÉHO PODZEMÍ   „Praha podzemní je plná ponurých propastí, kobek, hrobek, katakomb a klikatých chodeb, je tu spousta přirozených i umělých jeskyň, doupat a brlohů, tajemných a hrůzných skrýší, z nichž se skrývají lidé...
19.03.2015 12:37

PODIVNÝ VZKAZ Z PRAVĚKU

S OTOMAREM DVOŘÁKEM PO TAJEMNÝCH MÍSTECH KOUNOVSKÉ KAMENNÉ ŘADY – PODIVNÝ VZKAZ Z PRAVĚKU   Dračí země Směrovky u silnice se stylizovanými symboly kamenů lákají automobilisty, aby odbočili s hlavní trasy a zamířili kolem chmelnic a svérázných stodol s neomítnutých opukových...
19.03.2015 12:34

BROD MOKRÝCH PSŮ

S OTOMAREM DVOŘÁKEM PO TAJEMNÝCH MÍSTECH  Pocit, že okolní svět dobře známe, je pouhé zdání. Stačí se jen pozorněji zadívat, abychom spatřili věci, nad nimiž zůstává rozum stát. Zvu vás na cestu za dobrodružnými objevy, za vším, co mi připadá zajímavé, neobvyklé a vzrušující… Posvátná hra...
04.01.2015 13:02

Údolí děsu

Ukázka jedné kapitoly z chystané knihy: Mlýn na čarovném prameni a Údolí děsu (Koda)  Okrouhlý rybníček stíněný mohutným stromem a křišťálový pramen tryskající do něj ze studánky ukryté v uzamčené mariánské kapličce. To zátiší má v sobě podmanivé kouzlo, které nedokáže narušit ani...
28.12.2013 11:16

Vlak (hudební film)

VLAK (Oči měla hnědé) Scénář hudebního klipového filmu na písně Bohdana Mikoláška napsal Otomar Dvořák ------------------------- 1/ Do tmy zní jednotvárný zvuk, typický rytmus, vybubnovávaný koly jedoucího vlaku; jako z hlubin mlhavých snů se vynořují rychle kmitající pražce, rozbíhající se linie...
22.01.2011 16:11

Nůž - magický nástroj i zbraň

   Za nejznámější magickou zbraní nemusíme chodit příliš daleko; denně ji bereme do ruky, když krájíme na talíři svou porci masa. Pomyslíme přitom na dávné krvavé oběti? Nejstarší z nástrojů i zbraní, dar bohů, který člověku nahradil drápy a zuby šelem, nás věrně provází už...
12.01.2011 11:47

LORETO aneb NÁVRAT DO SVATÉ CHÝŠE

  Cesta lemovaná stromořadím a kapličkami stoupá na vrchol kopce, kde v záři svátečního dopoledne se bělají ambity Maria Loreto, Svaté chýše Panny Marie. Hlas zvonů stoupá nad cibulové věžní báně a letí vstříc znaveným poutníkům. Ztracený obraz z dětských vzpomínek, který navzdory...
12.01.2011 11:44

TAJEMSTVÍ CHEBSKÉHO HRADU

  Cihlové hradby barokní pevnosti, které daly po roce 1655 chebskému hradnímu vrchu konečnou tvář, skrývají - podobně jako pražský Vyšehrad – pod strohou vojenskou maskou stopy tisíciletého zápasu o ovládnutí skály s pradávnou svatyní nad ohybem řeky Egeru…    Jako pozdrav...
12.01.2011 11:25

ZÁHADA ČERTOVY BRÁZDY

      Podivný úvoz, táhnoucí se krajinou od řeky Sázavy kolem Kouřimi až do Chotouně u Českého Brodu je prý dílem svatého Prokopa. Zbožný opat sázavského kláštera svojí duchovní silou zkrotil ďábla, zapřáhl ho do pluhu, poháněl ho křížem a vyorával hlubokou brázdu přes kopce a údolí,...
12.01.2011 11:22

VE VÍRU ĎÁBELSKÝCH SIL aneb PO STOPÁCH DIVOKÉ HONBY

   SETKÁNÍ MORAVSKÝCH RYTÍŘŮ S NEVÝSLOVNĚ STRAŠLIVÝM DRAKEM   Letopisy Hradištko-Opatovické zachycují podrobně pozoruhodnou událost, k níž došlo v průběhu vleklé občanské války mezi pražským knížetem Vladislavem II. a moravskými údělnými knížaty. Dejme slovo středověkému...

POVÍDKY

08.09.2019 21:59

VRAŤTE MI MÉ KOSTI!

Tahle povídka je trochu zvláštní. Vznikla jako přepis filmu, který jsme s holkami (žačkami 5. třídy) natočili o prázdninách v Kublově.  Vraťte mi mé kosti! hororová povídka dle filmové předlohy Nina Brixová a Otomar Dvořák ----- Náš příběh začíná roku 1819. Dívenka Emma se vydala na houby....
28.03.2017 22:25

HŘÍCH SESTRY BENEDIKTY

   Mladá jeptiška Benedikta, patřící k řádu sester svaté Kláry, se vracela z poutní cesty do Říma. Podřimovala zabořena v anatomicky tvarovaném křesle dálkové linky Euroexpresu; odmítla sluchátka s hudebním programem a nevěnovala pozornost stínovým postavám, míhajícím se na...
12.01.2011 11:50

BLACKWOODSKÁ BESTIE

   Právě jsem se vracel ze dvora, když mě v temné chodbičce před kuchyní zastihlo pronikavé ženské zaječení. Kopl jsem do nedovřených dveří a jediným skokem vpadl do narudlého světla, proudícího sem západními okny. Vzápětí jsem si uvědomil svou chybu, protože jsem tam stál oslněný a tudíž...
10.02.2010 17:08

SYN ŘEKY

  Těžké údery otřásly dveřmi rybářovy chatrče. „Kdo je?“ zvolal starý muž nejistým hlasem a zpola povstal od mísy s vařenými rybami. Nikdo mu neodpověděl. Jen meluzína kvílela a větve stromů drhnoucí zvenčí o stěny vydávaly zvuk, jako by něčí dlouhé nehty škrábaly po dřevě. Muž pokročil ke...
10.02.2010 16:36

Lesní příběh - napsal Jan Martinek (Tymothy)

I. Několik hodin poté, co Andy odešel, začalo být Ivě jasné, že něco není v pořádku. Pod skalním převisem, kde se včera rozhodli po několika kilometrech vandrování dobrodružně přenocovat, ležel stále jeho batoh. Nebylo tedy možné, aby Andy normálně sprostě zdrhnul ( proč by to taky dělal?), ale...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode