8. obraz - KULISÁCI BOURAJÍ SVĚT

27.01.2011 17:51

 

(Kulisáci bourají Alpy, pracují neochotně, stále hlasitěji reptají, bouchají předměty, napřed vztekle a nekoordinovaně, ale postupně narůstá jakýsi společný rytmus, z něhož jako z temné hladiny vyrazí srozumitelné zamumlání slov „Budete litovat…“

 Vtom jeden z nich začne dupat do rytmu, ostatní se přidávají, pochodují sem tam po jevišti a skandují stále vzrušeněji:-)

 

Kulisáci: (revoluční pochod)

Budete litovat,

že jste nám nedali

pivo a chleba.

Budete litovat,

že jste nám nehráli,

když bylo třeba.

 

Budete litovat,

vy, co si chodíte

po městských ulicích,

vždyť ani nevíte,

že palác krále

už má namále

podepřen latí –

Plány se hatí,

horizont padá,

hory se kácí,

není to zrada,

jen síla se ztrácí

 

(z výšky se spouští prospekt namalované londýnské ulice a kulisáci najednou pochodují Londýnem, zdá se, že je to nějaká demonstrace, ustrašené dámy se tisknou ke zdem, zatímco studenti se bouřlivě přidávají k průvodu. A všichni zpívají:)

 

Budete litovat,

až se mi naštveme,

půjdem vám pod okny

a dupat začneme…

 

Do čela demonstrantů se mezitím dostal flašinetář – maskovaný tajný agent, který všechny podněcuje k větší agresivitě. S velkým zadostiučiněním dav povalí plynovou lampu. Jakmile se však objeví strážník Charlie, točící pendrekem, vzbouřenci se zmateně rozprchnou, zůstává jen flašinetář, jenž strážníkovi pochvalně poklepe na rameno. Strážník je z toho poněkud zmaten.

 Vzápětí kolem procházejí K. Marx, G. B. Shaw a Naděžda Carleone, která převzala po mrtvé kolegyni kšeft květinářky.)

 

Shaw: Vyřádí se a půjdou na pivo. Ale jak skvostnými výrazy obohatí náš slovník!

 

Marx: Ta síla se musí usměrnit. Stačí dát jim ideu. Dát jim kolektivní rozum. Vést je k lepším zítřkům…

 

(Uprostřed ulice se nadzvedne kanálové víko a na okamžik vystrčí ven hlavu Netvor. Hbitě se rozhlédne a opět zmizí v díře. Nikdo si ho nevšiml, kromě Naděždy-)

 

Naděžda: Strašidlo! Pomóóc, strašidlo!

 

Shaw: Uklidněte se, mé dítě. Je přece bílý den.

 

Naděžda: (ukazuje) Tam! Tam nějaká potvora vykoukla z kanálu! Vypadalo to skoro jako člověk!

 

Shaw: (shovívavě) Pověrčivost nevzdělaného lidu je hrozná. Tahle duše (hladí Naděždu smyslně po zadečku) je pole neorané.

 

(Ulicí kolem nich projde Frankenstein v černých brýlích a s umělým plnovousem. Pátravě se rozhlíží. Jediný, kdo si ho povšimne, je flašinetář, který si okamžitě dělá poznámky na manžetu. Frankenstejn vejde do jednoho z domů.)

 

Shaw: Strašidlo v poledne uprostřed Londýna, tomu říkám tvůrčí představivost! (odvádí si Naděždu, která se k němu ustrašeně tiskne)

 

Marx: (zamyšleně opakuje) Strašidlo… Evropou obchází strašidlo… to nezní špatně, tím začnu svůj komunistický manifest! (odchází na opačnou stranu)

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode