9. obraz - U PROFESORA BERNSTEINA

27.01.2011 17:54

 

(Profesor Bernstein je ve své pracovně, zapaluje svíčku na stole vedle lebky, pak hledá ve sloupcích knih, které se nad ním vrší jako pyramida, hrozící každou chvílí zřícením).

 

Frankenstein: (vleze dovnitř oknem, je maskován, tiše a naléhavě volá) Pane profesore!

 

Profesor: (na něj překvapeně zírá) Přejete si?

 

Frankenstein: To jsem já, pane profesore (sundá brýle a falešný vous)

 

Profesor: (se rozzáří) Frankenstein! Můj nejlepší žák! K čemu ta maškaráda, vážený kolego?

 

Frankenstein: Tedy… ehm… především proto… na ulicích…

 

Profesor: Obáváte se té zdivočelé lůzy, že? Ani se vám nedivím. Mají nějakou zášť vůči nám inteligentům. Včera mi rozlámali deštník a ještě se tomu smáli. Musíme se nad to povznést. Zde (ukazuje na hory knih) hledám útěchu v moudrosti tibetských lámů. Hodláte pokračovat ve studiu?

 

Frankenstein: Ne… chci se jen s vámi poradit, pane profesore.

 

Profesor: Narazil jste na problém? Problém je ořech vzdorující louskáčku, problém vzrušuje víc než žena, to znám, pane kolego.

 

Frankenstein: Je to věc čistě teoretická.

 

Profesor: Chápu.

 

Frankenstein: Jde mi o to, jak na dálku rozložit chybně fungující organismus. Jak ho likvidovat. Nikoliv tělesně, ale duševně.

 

Profesor: (vítězoslavně) Vidíte! To je oblast, kterou jste opomíjel, ač jsem vás několikrát upozorňoval na důležitost parapsychologických výzkumů. To, co víme o hypnóze a sugesci, jsou jen nepatrné drobty z pradávné nauky. Jsou to zapomenuté techniky, jak lidem vymývat mozky a tvořit z nich poslušné stroje…

 

Frankenstein: (se netrpělivě rozhlíží) Něco konkrétního. Je málo času.

 

Profesor: Spěch přináší nesoustředěnost – a ta je matkou omylů.

 

Frankenstein: Vím… mám s tím neblahou zkušenost. Ale přesto… řekněte mi alespoň to nejpodstatnější.

 

Profesor: Nelze několika slovy vylíčit tak ohromný úkol. Jsou před vámi desítky let trpělivé koncentrace, soustředění vůle do jediného bodu, ze kterého pak vrhnete paprsek bioenergie, paprsek, s jehož pomocí budete hníst lidi jako těsto. Já za celý život nenašel víc než klíč, a teď je na vás, Frankensteine, abyste odemkl bránu a upravil cestu pro toho, kdo přichází.

 

Frankenstein: Koho čekáte, pane profesore?

 

Profesor: (stále vzrušeněji) Vyvoleného nadčlověka, vládce nad životem i smrtí. Nadčlověka, který se nikdy nezachvěje strachem či trapným soucitem, jenž bude vládnout světu jen podle zákona Moci a Síly. Který bude nekonečně dokonalý a nekonečně krásný…

 

(V tu chvíli skočí dovnitř oknem Netvor, přišlápne Frankensteinovu hlavu k desce stolu, zatímco oběma rukama chytí užaslého profesora za krk a rdousí ho, dokud nebohý chroptící učenec nepřestane jevit známky života. Pak ho pustí, odhodí jeho tělo mezi knihy, které se začnou hroutit a zavalí mrtvolu jako papírová lavina. Netvor pružně seskočí se stolu a uvolní Frankensteina, jenž otřesen potácivě vstane-)

 

Frankenstein: Cos to udělal!

 

Netvor: Chtěl jsi od něj radu proti mně. Teď už ti žádnou radu nedá. Nemáš naději, Frankensteine!

 

Frankenstein: (začne horečně hledat v kupě knih, snaží se nalézt tu, na kterou prve profesor ukazoval, když mluvil o klíči) Zničím tě!

 

Netvor: (se směje, ukazuje Frankensteinovi dopis od Mary, posměšně cituje:-) Vrať se mi, lásko… chci tě tu mít… v mrazivé noci… sám nenajdeš klid…

 

Frankenstein: (zuřivě listuje v knihách, ale pořád nemůže najít tu pravou) Zničím tě!!!

 

Netvor: Ne ty mně, ale já tobě zničím to, co odepřel’s mi!

 

Frankenstein: Ďáble! (vrhne se k Netvorovi, aby mu vyrval dopis od Mary, ale ten hbitě uskočí, vyhoupne se oknem na střechu a zmizí)

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode