Co nového ve Strašicích?

11.11.2009 08:24

Na včerejší vernisáži vystavy obrazů podbrdského malíře Šestáka jsem měl možnost osobně hovořit s RNDr. Martinem Langem, jenž je vědeckým pracovníkem nově otevřeného Muzea Středních Brd ve Strašicích (doporučuji k návštěvě!). Na stránkách muzea si můžete prostudovat kompletní zprávu, se všemi výsledky a grafy, tak, jak ji zpracoval vědecký výzkumný tým, vybavený příslušnou měřicí technikou. Ze zprávy vyjímám, co mě nejvíce zaujalo:

K závěrům, které vyplývají z metodiky použité k měření elektrického pole přítomného v horninovém prostředí, lze říci, že prostředí je pod vlivem bludných proudů klasifikovaných stupněm III (zvýšená agresivita). V průběhu měření byly pozorovány odchylky hodnot některých elektrických veličin.Tyto odchylky popsané v kap.3, však samy o sobě nemohou být příčinou, z hlediska současných znalostí, anomálních jevů pozorovaných v objektu Mračkových. Lze konstatovat, že zmíněné hodnoty odpovídají lokalitě umístěné v rozsáhlejší průmyslové aglomeraci

Pokud bude zjištěno, že je zde nezpochybnitelná korelace mezi skokovými změnami elektrického pole a seizmickými impulzy, nabízí se vysvětlení piezoelektrickým jevem hornin nebo např. lze hledat příčinu v zařízeních určených k rozvodu elektrické energie. Za povšimnutí stojí vyšší hodnoty napětí síťového kmitočtu (až 21 mV/m - abs. hodnota vektoru). Tato hodnota je značně neobvyklá při srovnání s obdobnými lokalitami situovanými na okraji obcí bez výrazného průmyslového zázemí.Srovnatelné hodnoty jsou jeden řád a více, nižší.

 

Podle soukromého mínění Dr. Langa by mohlo někde v obci docházet k "černému" odběru elektrického proudu a nekvalitně provedená přípojka by mohla působit na vytváření bludných proudů v horninovém podloží, které by mohly být vedeny jak současným potrubím, tak zbytky bývalých, již nefunkčních vedení. Tím se sice dají vysvětlit zkraty a zkolabování elektrického obvodu, nikoliv však vnější vzplanutí zásuvek a spotřebičů. To sice  již ustalo, stále však vypadávají elektrické jističe. 

 Klub skeptiků Sysifos má ve věci zcela jasno: do zásuvek byly nalepeny kousky bílého fosforu, které na vzduchu vlivem oxidace během několika minut samy vzplanou. Patrně by mohlo jít o dílo vynalézavého synka rodiny, který zatoužil být v televizi. Úvahu ponechávám bez komentáře. Nejsem si jist, jestli lze bílý fosfor tak snadno získat - v drogerii se určitě neprodává!

Můj komentář spolu s názorem RNDr. Langa si můžete přečíst v Podbrdských novinách, které vyjdou 19. listopadu. Ve stejném čísle (zvláštní shodou náhod) bude i úryvek  z mého románu "Past na královnu" . Webovou stránku Podbrdských novin naleznete ZDE

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode