Jan Žižka z Trocnova

31.03.2019 11:32

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 1 - Trocnov

 

Dvojice spisovatelů Otomar Dvořák a Jan Bauer začínají své putování po stopách slavného vojevůdce v jihočeském Trocnově. Místo Žižkova zrození mělo být v době baroka vyhlazeno z lidské paměti. A přesto moderátoři nacházejí místo, kde stával staletý dub, pod nímž se podle pověsti zrodil za letní bouře, prohlédnou si základy dvorce a od pracovnice jihočeského muzea Heleny Stejskalové se dozvědí, jak tehdy žila rodina chudého zemana.

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 2  - Borovany

 

Jakási tragická událost osudově poznamenala desetiletého synka trocnovského zemana. Tehdy přežil těžké zranění, při němž přišel o jedno oko. Autoři proberou různé hypotézy o vzniku jména Žižka, o důvodech ztráty jeho oka, a také se zaměří na neznámé vztahy v jeho rodině, které byly objasněny teprve nedávno: kdo byli Žižkovi rodiče, sourozenci, dvě zemřelé manželky a dcera. A mimo jiné se také podíváme na nejstarší Žižkův pomník.

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 3 - České Budějovice

 

Moderátoři nacházejí v zasněžených jihočeských lesích znepokojivé zprávy o Žižkově divokém mládí a jeho soukromé válce s budějovickými měšťany. Dozvědí se, proč se Žižka nechal naverbovat jako žoldák k záškodnickým oddílům Jana Sokola z Lamberka, jak se stal „zemským škůdcem“. Podíváme se do mučírny, kde zrovna jakýsi Pivec svaluje všechnu vinu za loupeže a vraždy na Žižku, a dozvíme se, jak Žižka dosáhl královské milosti.

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 4: Praha – Nové město

 

Spolu s historikem Petrem Čornejem se autoři snaží zjistit, kde Žižka pobýval během dvou desetiletí, kdy o něm v Čechách mizí zprávy. Bojoval s Poláky proti řádu německých rytířů? Pomáhal Angličanův v bitvě u Azincourtu? Válčil snad dokonce na Balkáně proti Turkům? Znovu se s Žižkou setkáváme na dvoře krále Václava IV., kde je posléze zatažen do tajného spiknutí, které vyvrcholilo demonstrativním vyházením konšelů z oken novoměstské radnice.

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 5: Malá Strana – Nekmíř

 

Málo se ví, že první bojové střetnutí husitských válek se odehrálo na dnešním Karlově mostě. Budeme svědky potyček mezi husitskými radikály a žoldnéři královny Žofie, spolu se zklamaným Žižkou odejdeme do Plzně a zde, u tvrze Nekmíře budeme svědky první větší bitvy, v níž budoucí vojevůdce zvítězil. Nahlédneme do tajného spisu „O umění válečném“, který vznikl tehdy v Čechách, a pokusíme se odhalit skutečnou podobu bojových vozů.

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 6: Sudoměř

 

Kněz Petr Hromádka poslal do Plzně dopis „bratru Žižkovi“ v němž ho naléhavě žádá o pomoc při obraně právě vzniklé husitské základny – Hradiště hory Tábor. Žižka okamžitě vycítil možnosti nové pevnosti a vydal se tam s malým houfem pěchoty a několika vozy. Mohla to být jeho poslední cesta, neboť nepřátelé na něj nalíčili past! Navštívíme proslulé bojiště mezi rybníky Markovcem a Škaredým a prozkoumáme všechny okolnosti legendární bitvy, která založila Žižkovu slávu.

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 7: Tábor

Ve stopách hejtmana Žižky dorazila dvojice spisovatelů Dvořák a Bauer do slavného husitského města. Zajímavé informace se spolu s nimi dozvíme od ředitele Husitského muzea Jakuba Smrčky a archeologa Milana F. Sýkory. Položíme si otázku: které ze zdejších mocných zdí, bašt a věží pamatují Žižku? Odpověď je překvapivá. Poté se staneme svědky lstivého nočního přepadu Mladé Vožice, kde Žižka získal koně a zbroj železných pánů a mohl tak díky tomu postavit vlastní obávané jezdectvo.

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 8: Osudové bitvy

Kdo by neznal proslulou bitvu na Vítkově? Ovšem v jejím stínu zůstaly jiné, neméně dramatické střety. Napřed jsme se zastavili v Poříčí nad Sázavou, kde se křižáci pokusili zabránit Žižkovi v tažení ku Praze. Pokusíme se najít místo neobvyklého nočního boje. Poté jsme se vyšplhali na pražský Vítkov, ke čtvrté největší jezdecké soše na světě, abychom si popsali průběh zdejšího střetu. Poznáme, jak se Žižka pomstil zrádným Vodňanům a poté se zastavíme v Malém Boru u pohádkového kostelíku, kde proběhla jedna z nejkrvavějších, a přesto téměř zapomenutých Žižkových bitev. Nakonec moderátoři navštívili v Klokotech pomník upálených adamitů.

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 9: Kalich a Rabí

Vyšplháme na srázný sopečný vrch nad Třebušínem, abychom poznali překvapivé objevy, k nimž zde dospěl během dlouholetého výzkumu tým archeologa Milana F. Sýkory. Mnohé z těchto objevů nám ukazují Žižku ve zcela novém světle. Zjišťujeme, jak originálně promyšlený byl systém obrany husitských pevností, a také jak si Žižka zakládal na své stavovské pozici a jak budoval nové rodové sídlo, které hrdě nazval Kalich. Poté se vydáme na mocnou pevnost Rabí, kde Žižku potkala tragická nehoda; byl poraněn i na druhém oku a stal se slepcem. Jak a kde k tomu došlo? A překvapení nakonec: objevili jsme na Rabí zcela neznámý a patrně nejstarší Žižkův pomník!

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 10: Kutná Hora

Pod stolovou horou Vladařem si povíme, že Žižka byl „mistrem úniků“. V náročném zimním tažení, při němž musel čelit zákeřné zradě kutnohorských havířů a operativně se přizpůsobovat proměnlivé situaci, prokázal slepec Žižka svoji strategickou genialitu. Podařilo se mu rozprášit a zahnat II. křížovou výpravu, vedenou císařem Zikmundem. Podíváme se na bojiště a obnovenou tvrz v Nebovidech a na Žižkovu lavici u Habrů. A budeme svědky toho, jak po slavném vítězství u Německého Brodu byl Žižka konečně pasován na rytíře!

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 11: Husité proti husitům

Slepec Žižka opouští Tábor a přimkne se k Orebitům… Víte vůbec, jak vypadá hora Oreb? Podíváme se na ni. Vydáme se také až do podkrkonošských Hořic, kde si u kostela sv. Gottharda připomeneme Žižkovu legendární bitvu proti spolku husitských a katolických pánů, navštívíme ve zdejším okolí i nejbizarnější husitský pomník na mohyle Mohejlík. Poté budeme luštit jednu téměř detektivní záhadu; pokusíme se najít „ztracené bojiště“ u Strauchova dvora. Víme, že to mělo být někde na předměstí Hradce Králové. Snad na mystické mohyle Žižkův stůl? Ne, ani tam ne… Snad jsme tajemství bojiště nakonec odhalili. Autoři se také zamysleli nad Žižkovým podrazem vůči husitskému hejtmanu Bořkovi z Miletínka, s nímž se zde střetl v otevřeném boji. Dvě vozové hradby proti sobě!

 

Jan Žižka z Trocnova

díl 12: Poslední boj

Proti Žižkovi se semkli katolíci, husitská šlechta i pražští měšťané; na zemském sněmu byl prohlášen za zemského škůdce. Byl to nečekaný pád z pozice člena zemské vlády! Slepý stařec se ovšem nehodlal vzdát. Unikl z obklíčení u Kostelce nad Labem a postavil se svým pronásledovatelům u Malešova nedaleko Kutné Hory. Hledáme stopy zdejšího krvavého bojiště… A pak už naše cesta směřuje k Přibyslavi. Zemřel vojevůdce opravdu pod stanem na legendárním Žižkově Poli? Stojí pomník na správném místě? Jak to bylo s nálezem Žižkových pozůstatků v čáslavském kostele? Je část lebky pravá, nebo jde o vlastenecký podvrh? Historici Petr Čornej a Filip Velímský nám řeknou svůj názor a spisovatel Vlastimil Vondruška nám poví, v čem vidí význam Žižkova odkazu pro dnešní dobu.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode