S Otomarem Dvořákem po tajemných místech

19.04.2018 20:45

PŘEHLED POŘADŮ S MOŽNOSTÍ UKÁZKY, NEBO PO ZAPLACENÍ ROČNÍHO POPLATKU (POUHÝCH 200 kČ) NEOMEZENÉHO POUŠTĚNÍ NAJDETE ZDE NA ÚLOŽIŠTI FILM POPULAR

 

TAJEMSTVÍ VYŠEHRADU 
Česká republika, 2014 
21 min 

První výprava nás zavede na starobylý pražský Vyšehrad, abychom se pokusili najít bájný poklad, který je tady údajně někde ukrytý. Nenápadná znamení objevíme na Vyšehradském hřbitově i na obávaném Čertově sloupu. Ještě nikdo však neurčil přesné místo, kde poklad leží. Podaří se nám to?

 

CESTOU DRAČÍCH JEZDCŮ 
Česká republika, 2015 
37 min 

Tentokrát se vydáme po stopách mýtu o jezdci, pohřbeném i s koněm v tajemné mohyle. Z Pražského hradu přes Dušníky a Libomyšl až do Neumětel. Prováděli jsme na Homoli rituál vyvolávání podzemního koně, šplhali po bujně zarostlém Hrádku, obdivovali nejbizarnější středočeský strom, spatřili jsme dračí lebku a potkali jsme živého Šemíka…

 

VELÍZ 
Česká republika, 2014 
62 min 

Tajemství spjatá se svatojánskou nocí a se staroslovanským bohem Velesem, ochráncem stád a pastýřů. Otomar Dvořák a jeho přátelé na další cestě za poznáním dávných mýtů.

 

SVATÝ JAN POD SKALOU 
Česká republika, 2014 
50 min 

Otomar Dvořák putuje na místo spjaté s životem prvního českého poustevníka Ivana. Dnes zde stojí benediktinský klášter, poutní chrám s léčivým pramenem a jediná, dodnes využívaná podzemní svatyně v Čechách. Jak to bylo s démony, se kterými Ivan bojoval?

 

STRADONICE 
Česká republika, 2015 
36 min 

Dokument lovce záhad Otomara Dvořáka z místa, kde stávalo keltské oppidum. Nachází se zde Dukátové pole a na něm legendární Prachův kříž. Otevřou se poklady a co je pravdy na legendě o ohnivém psovi?

 

POKLAD KNĚŽNY TETY 
Česká republika, 2015 
26 min 

Na legendami opředený Tetín se vydáme, abychom našli odpověď na jednoduchou otázku: kde leží hora Pohled, na níž prý byla pohanská kněžka Teta pohřbena s velkými poklady. Na mapě tato hora není, a také místní o ní nevědí. Jak mohla hora zmizet z povrchu zemského? Nakonec ji najdeme na nečekaném místě a tento objev přinese zajímavá odhalení.

 

KDE VĚŠTILA LIBUŠE 
Česká republika, 2016 
26 min 

Většina lidí si bájnou věštkyni Libuši spojuje s Vyšehradem, což je omyl, neboť i ona, stejně jako její sestry, měla svůj vlastní hrad Libušín. Zjistíme, že Libušín opravdu nebylo běžné hradiště, ale mimořádné místo; ochutnáme vodu z Libušiny studánky, spatříme nejstarší slovanský kalendář a začarované jezdce, zakleté do ohradních kamenů. A možná konečně pochopíme, proč vznikla Praha…

 

BROD MOKRÝCH PSŮ 
Česká republika, 2015 
21 min 

Najdeme nejen brod nazvaný podle mokrých psů, ale vydáme se i pod tajemnou a velmi nebezpečnou skálu čarodějnice Kazi, abychom zjistili, kde ležel její hrad a mohyla, o níž píše kronikář Kosmas. Nakonec najdeme tajemný pahorek Turyň, na němž byl uctíván Bivojův kanec, a pochopíme, že z mocnou zaklínačkou Kazi nelze beztrestně špásovat.

 

KAMENNÁ ZPRÁVA Z PRAVĚKU 
Česká republika, 2015 
27 min 

Jaký význam mají podivné řady kamenů na stolové hoře Rovina nad vsí Kounovem? Jde o pravěké shromaždiště? Kalendář? Nebo snad pohřebiště? Pokusíme se přijít té záhadě na kloub, projdeme křížem krážem náhorní planinu i sousední vrch Špičák, najdeme netušené souvislosti se zaklínači ohně a vody, s legendou o svatém Vojtěchovi a dokonce se džbánským drakem…

 

KOTEL PLNÝ ZLATA 
Česká republika, 2015 
16 min 

Vydáme se po stopách největších zlatých pokladů, jaké kdy byly v Čechách nalezeny. Prozkoumáme Zlatý kopec u Broum a pak se vydáme do údolí potoka pod vsí Podmokly, kde dosud stojí unikátní pomník, připomínající místo, kde byl v 18. století nalezen bronzový kotel plný zlatých keltských mincí. Kdo je tam na počátku našeho letopočtu ukryl? A proč?

 

HRAD SOUDCE KROKA 
Česká republika, 2016 
17 min 

Tentokrát se vydáme na jeden z nejpodivnějších českých hradů, vlastně přepychový zámek, kterému jeho stavitel Jíra z Roztok říkal skromně „chalůpka“, abychom prozkoumali mystická tajemství nepřístupné hradní kaple, spatřili meditujícího M. Jana Husa a pokusili se zjistit, jestli soudce Krok nebyl zavražděn a jak jeho osud souvisí s krakovským drakem…

 

NOUTONICKÝ HŘBITOV 
Česká republika, 2016 
24 min 

Osamělý kostelík se hřbitovem poblíž Noutonic se opředen spoustou děsivých pověstí; prý se tady objevuje podivná mlha, skučí zvláštní vítr, posunují se náhrobní desky, je slyšet šepot, tichý smích a vzlykání… Po setmění se hřbitovu každý vyhýbá. Co je na těchto pověstech pravdy? A z čeho vznikly? Proč jsou stejná jména uvedena na dvou hrobech? Stěhují se snad nebožtíci? Pokusíme se to ověřit a vydáme se na potemnělý hřbitov za dušičkového večera…

 

ZA TAJEMSTVÍM TEMPLÁŘŮ 
Česká republika, 2016 
21 min 

V nevelké obci na Kralupsku se skrývá tajemství rytířského řádu johanitů a jejich předchůdců templářů; na jejich stopy narazil spisovatel Koláček, který zde zakoupil zpustlý pivovar a začal ho rekonstruovat. Pod novějšími stavbami objevil gotické sklepy, pocházející patrně z původní johanitské tvrze. Senzibilové tvrdí, že tam cítí zvláštní body energetických sil. Působili snad v Olovnici alchymisté, pokoušející se přeměnit olovo ve zlato?

 

PŘÍŠERY Z PRAŽSKÉHO PODZEMÍ 
Česká republika, 2016 
19 min 

Inspirování knihou bulvárního novináře Václava Kukly „Praha podzemní“, vydáváme se na průzkum pražských stok a kanálů, tvořících pod hlavním městem velmi složitý labyrint. Dozvíme se mnoho překvapivých skutečností, ale také zjišťujeme, že nás kdosi sleduje. Postupně se před námi odkrývá svět „kanálních mýtů“, v nichž se objevují bytosti, které jako by pocházely z úzkostných snů. Posléze se i my staneme zajatci záhadné „sekty Labyrint“…

 

ZÁZRAČNÉ PRAŽSKÉ STUDÁNKY 
Česká republika, 2016 
22 min 

Málokdo tuší, že Praha kdysi patřila mezi lázeňská města a že tu dodnes vyvěrají léčivé minerální prameny. Navštívili jsme ty nejproslulejší, k nimž se vázaly prastaré mýty o kněžně Libuši, o ďáblovi a Panně Marii či sv. Vojtěchovi. Podíváme se, jak dnes vypadá Jezerka, Libušinka, Václavka, Vojtěška a Lysolajská studánka, zažijeme mnohá překvapení a samozřejmě také ochutnáme zázračnou vodu.

 

ČERVENÁ PANÍ Z HRADU OKOŘE
Česká republika, 2016 
18 min 

Tentorkát se s Otomarem Dvořákem vydáme na proslulý hrad Okoř, abychom odhalili tajemství zazděné kaple a přízraku panny v červeném rouchu, která prý byla kdysi vězněna ve zdejší monumentální věži. Hradní paní nás seznámí s okořskými strašidly a ukáže nám místa, o nichž nemají turisté sebemenší tušení…

 

ZÁZRAK MARIE ELEKTY

V klášterním kostele bosých karmelitek v Praze na Hradčanech sedí v boční kapli na židli zakladatelka tohoto kláštera, ponořena do modlitby – sedí tam již 400 let a vypadá stále jako by jen podřimovala… Co je podstatou tohoto dodnes vědecky nevysvětleného zázraku?

 

DEN V PRAVĚKÉ VESNICI

Návštěva v archeologickém skanzenu v Březně u Loun nás přenesla do dávné minulosti. Viděli jsme nejen keltské řemeslníky a muzikanty, prohlédli si chaty neolitických zemědělců, Germánů a Slovanů, ale také jsme byli svědky experimentální kremace mrtvého těla a dozvěděli se od odborníků, že vlastně všichni jsme kanibalové!

 

ZÁHADA DOUDLEBSKÉHO ZÁMKU

Majitel zámku v Doudlebech nad Orlicí nám ukázal jeho skrytá tajemství – zejména světově unikátní kobercové sgrafito, pokrývající vnější stěny, v němž jsou zašifrovány různé symboly a vzkazy jeho tvůrců i pozdějších restaurátorů, nebo meditační místnost s freskami kladoucími filosofické otázky. Dozvěděli jsme se, jak souvisí s rodem Bubnů legenda o Bruncvíkovi a jeho lvu a mohli si pohovořit s paní hraběnkou z Bubna – Litic o jejím dětství na zámku a skrytém pokladu.

 

ZTRACENÁ ROTUNDA SVATÉHO VÁCLAVA

Podle pověsti byla v Praze na Malostranském náměstí, v místě, kde se zastavil vůz převážející z Boleslavi na Pražský hrad tělo zavražděného knížete a kde spadly okovy nevinně odsouzeným vězňům, postavena kaple na počest světce. Jedna z nejstarších rotund na území Prahy byla až do nedávna považována za zcela zničenou, nevědělo se ani, kde přesně stála. Při rekonstrukci budovy matematicko- fyzikální fakulty se však nečekaně narazilo na její základy, dokonce s nádhernou románskou dlažbou! Tajemné dveře s těžkými zámky se odmykají a my s kamerou vstupujeme do atmosféry 10. století…  

 

PŘEKVAPIVÉ PŘEPYCHY

Návštěva v nenápadné obci poblíž Opočna s podivným jménem Přepychy byla opravdu "přepychová". Nejen že nás pohostili zdejšími speciálními slívovými koláči a na hrázi návesního rybníčku nám nasbírali koš hřibů, ale dozvěděli jsme se o dodnes neobjasněných vraždách, o tom jako místní prokopali celou horu, podnikli jsme dobrodružný a krkolomný sestup do podzemních chodeb, spojujících zdejší opevněný kostel s okolím, které objevila sama paní starostka - zkušená proutkařka, a navštívili jsme také zázračnou studánku s lurdskou mariánskou jeskyní. 

 

OSTROV IRSKÉHO MISIONÁŘE 

S badatelem Jiřím Svobodou se vydáváme do Davle, kde u soutoku Vltavy se Sázavou leží ostrov s troskami legendárního Ostrovského kláštera. Nás však tentokrát více zajímá kostelík, který leží v pobřežním svahu naproti ostrovu. Proč je jako jediný v Čechách zasvěcen irskému misionáři sv. Kiliánovi? Jaký má vztah toto poutní místo k dávným keltským tradicím, k rýžování zlata a očistným rituálům? V rokli za kostelem objevíme skrytý pramen a přijdeme na stopu mnoha nečekaným tajemstvím…

 

NAD PRAMENEM SV. VOJTĚCHA

Benediktinský klášter v Praze Břevnově jsme letmo navštívili už několikrát, ale tentokrát ho prozkoumáme opravdu důkladně, od románské hrobky v podzemí, přes pramen Brusnice, až po zbytky větrného mlýna nahoře na kopci Větrníku. Budeme se snažit najít odpovědi na několik záhad kolem ostatků sv. Vojtěcha. Markéty a Vintíře, prohlédneme si tajemné značky na kamenech a uvidíme páva, který ač upečený, zamával křídly a odletěl z mísy…

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode