Nové záhadné světelné jevy na Šumavě (Světýlka na Křemelné?)

07.06.2012 11:55

Čtenář Erik Batysta mi poslal zajímavou sbírku fotografií a k tomu pozoruhodný dopis. Z nového úhlu pohledu otvírá diskusi kolem legendárních šumavských bludiček a dalších podivných fenoménů. Jde především o světelné kroužky, různě strukturované, vydávající namodralý svit a objevující se především na nočních fotografiích. Vžilo se pro ně anglické označení "orb".

Čtenář Erik píše:

Dobrý den pane Dvořáku.

Možná by Vás tyto pozoruhodné fotografie ze Šumavy zajímaly.

Byl jsem 18. 5. na výletě z detektorem kovů u Hartmanic , abych si trochu vyčistil hlavu z práce a užil si přírody. Mířil jsem na bývalou osadu Pustina, kde zbylo po roku 1945 něco málo opuštěných domů, které tam zanechali Němci. Dnes se rozpadají, a některé se už rozpadly úplně, nebo byly rozebrány na jiné stavby. Chtěl jsem si to tam vyfotit, a pak jít někam ke Krušci. Osada Pustina v podstatě spadá do oblasti Křemelná - a to už Vám jistě v mnohém napoví. Ano, mám na mysli pověstný fenomén „světélek na Křemelné“, o nichž jste také psal.

Slyšel jsem , že v tom zvláštním domě se sloupy v průčelí prý straší. Vypráví se, že kdysi ve sklepení domu u studánky chtěli přespat nějací trempové. Ta noc je prý tak vyděsila, že údajně ještě za tmy prchli vyděšení do lesa a do rána ani oka nezamhouřili. Nevím, co je na tom pravdy, ale zkoušet jsem to nehodlal. Prohlédl jsem si celý dům, a na závěr jsem zamířil k oné pověstné studánce ve sklepení .

Samozřejmě jsem si vše důkladně fotil. Zvláštní bylo, že když jsem sestupoval po schodišti do sklepa, zaslechl jsem nad sebou kroky, které jako by šly opačně po schodech vzhůru . Ale byl jsem si  jist, že tam kromě mne nikdo není. Možná to byl jen zvukový klam, ozvěna mých vlastních kroků.  Pravda, to sklepení moc příjemné nebylo, něco mi tam prostě vadilo. Vše jsem si vyfotil a co nejrychleji mazal pryč. Teprve doma jsem zjistil, že na fotografii toho sklepení je v pozadí u studánky takzvaný „Orb“.

Dost mně to překvapilo, protože fotím už přes dvacet let, s bleskem i bez blesku, a na nejrůznějších místech - ale ještě se mi nestalo, aby na mých fotkách bylo něco takového zvláštního. Tedy kromě toho kříže na jezírku u Chraštic .

Při zvětšení je „orb“ zajímavě strukturován a má jakousi aureolu. Mnozí oponenti tvrdí, že Orb není nic jiného, nežli bleskem nasvětlená prachová částice, ale pokud vím, tak prachové částice jsou mikroskopického charakteru, a tato, vzhledem ke své vzdálenosti od objektivu, by musela mít  velikost přinejmenším tenisového či pingpongového míčku.  Navíc prachové částice se vždy pohybují v jaýchsi oblacích, těžko by tam prolétávala jen jedna. Šmouha na objektivu to také není, a světelný odraz , či lom světla vypadá úplně jinak. V lese u Prostředního Krušce jsem jich vyfotil ještě vícero. Kdyby tam kolem poletovalo cosi tak viditelně velkého, jistě bych si toho všimnul, ale při záběru nebylo vidět zhola nic. Pokud vím, tak ona pověstná Světýlka na Křemelné nebyla větší nežli tento Orb a dováděla tam v hejnech. Je tedy možné, aby tyto Orby byly totožné s těmito smrtícími Světýlky? Možná. To, že jejich výskyt jsem zaznamenal právě tam, a ne jinde, to asi také nebude samo sebou .

Další zajímavou věc jsem nevědomky vyfotil kousek před Prostředním Krušcem, když jsem snímal koně, jak se pasou. Teprve až doma jsem zjistil, že na fotografii mám tzv. Flying Rods, o kterém před nedávnem proběhla zpráva i v novinách. Jde o jakousi „létající tyč" šroubovitého charakteru. V novinách tvrdili, že může mít délku od několika centimetrů až po pět metrů! No, nevím….  Možná to lze zcela reálně vysvětlit a možná jde jen o extrémně rychle se pohybující se hmyz, který díky svému specifickému pohybu vytváří tento efekt. Každopádně jde o stejnou věc, o jaké hovořili v novinách, a křídla tvoří stejnou spirálu kolem tyče - a i ta jsou patrná. Přeposílám vám tyto fotografie k posouzení.

Pro srovnání přikládám několik snímků zahraničních Orbů a Flying Rodsů.

Zajímavé jsou také video záběry na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=amnNgXRK_vo

https://www.youtube.com/watch?v=7c8uqkSlHIY

Zkoušel jsem ještě ten Orb ze sklepení z Pustiny maximálně přiblížit. Zajímavá je aureola kolem objektu, připadá mi, že jakoby vyzařuje . Prostě mi to přijde podobné, jako když se speciálním fotoaparátem zachycuje vyzařující energie listů, nebo lidské ruky.

Nyní jsem v magazínu 2000 četl, že při budování slavné Bajkalsko-amurské magistrály (BAM) docházelo při ražení Kodarského tunelu k objevování ohnivých světýlek ve velikosti pingpongových míčků, přičemž pokaždé někdo z dělníků zahynul. Stejně tomu tak bylo i při budování tunelu mezi stanicemi Kirenga a Goudžekit. Světélka se prý velmi živě pohybovala a celkově  se prý chovala velmi inteligentně.

Zřejmě je mezi světélky v Rusku a u nás na Křemelné jakási blízká spojitost. Orby, které se mi podařilo v této oblasti při detektoringu vyfotografovat,  jsou zhruba ve stejné velikosti ping-pong míčků a mnohé mají při přiblížení i namodralé jádro, což může dotvrzovat legendu o tom , že světýlka vždy namodrale září. Řekl bych, že tam stále jsou, i když nejsou zrovna vidět. Pokoušet se je vybudit do osobního střetu může být docela nebezpečné. A  jejich agresivitu může zřejmě aktivovat i jejich záměrné hledání, jak tomu bylo za komunistů u toho pátracího týmu, který na to zle doplatil.

Co se týče toho Flying Rods - zřejmě by šlo asi o první pozorování tohoto fenoménu v Čechách, neboť dosud jsem o tom jen četl v souvislosti se zahraničím . Otázkou je, zda jde skutečně o jakýsi fenomén neznámého živočišného druhu, nebo jen jde o obyčejný hmyz se zvláštními letovými vlastnostmi .

Já sám netvrdím, že by to ta světýlka mohla přímo být, ale také neříkám , že ne - prostě sám nevím . Každopádně to, co jsem náhodou vyfotografoval, nemohu moc racionálně vysvětlit. O zbytkové světelné odlesky večerního stmívání v lese nejde, o prachové částice také ne, o šmouhy na čočce také ne, o prosvítající skuliny mezi větvovím také ne; vždyť jeden ten světelný orb se pohybuje před kmenem stromu ve vzdálenosti cca 7 metrů.

Někde jsem sice četl, že skupina skeptiků se snažila za každou cenu dokázat, že jde o pouhou fámu kolem prachových částic, a že dělali pokus, rozhazovali ve vzduchu mletý pepř a fotografovali to bleskem . Tvrdili , že to výsledkem bylo hejno nádherných „Orbů“ , ale to, co jsem na těch publikovaných snímcích viděl,  nebylo strukturované a celkově to mělo do skutečných Orbů  hodně daleko .
Takže oponentura skeptiků je pro mně zatím dost neuspokojující a nevysvětlující.
Samozřejmě, že nehledám ve vysvětleních to, co chci dopředu slyšet, ale zatím mi nikdo nevysvětlil fakt, že léta fotografuji na různých místech - v lesích , domech a loukách, a nikdy se mi to na fotkách neobjevilo, až nyní . A navíc je to od objektivu hodně vzdálené . To místo u Prostředního Krušce u Hartmanic, kde jsem to v lese nafotil, bylo takové starobylé, které se jen tak moc v lesích nepotkává, a proto mně upoutalo .
 

Rád bych se Vás ještě zeptal na dnes již poměrně rozšířený fenomén „brumu“ , který byl zaznamenán lidmi  i přístroji na mnoha místech, ale nikdy se nepodařilo nalézt jeho zdroj . Dobře známý je případ ve Lhánicích, kde na tuto záhadu dopláceli lidé ve svých domech i zdravím - bolestmi hlavy, spouštěla se jim krev z nosu, nemohli spát a trpěli psychickým stresem. Odborníci se nejprve domnívali, že jde o druh jakési psychické poruchy, ale jen do té doby, než byl tento záhadný zvuk na vícero místech zaznamenán i přístroji. Nikdy však nebyl nalezen jeho zdroj , který by ho způsoboval. Tento strojově znící, kolísavý zvuk jsem sám slyšel v různých domech mnohokrát.

Asi nejvýrazněji jsem tento zvuk zaslechl v opuštěné hájence na kraji lesa u Budína na Královéhradecku, kde jsme s kolegou rejdili s detektory. Noc jsme přečkali v horním patře tohoto prázdného domu  -  a oba jsme zcela jasně slyšeli záhadný, strojově kolísavý zvuk o hluboké frekvenci, který zněl po celou dobu našeho pobytu, bez přestání, až do doby, kdy jsme dům opustili. Zvláštní je, že ač byl dům prázdný, nebylo v něm a v blízkém okolí nic, co by podivný zvuk mohlo způsobovat .

Napadlo mně, že by mohlo něco utajeného být v podzemí. Nebo je snad naše Země už natolik technologicky znečištěná, že čtyřhranné stěny domu fungují jako nějaký frekvenční absorbér a projevuje se to právě těmito vibracemi ?

Kdysi jsem si vyrobil z buvolího rohu starobylou signální troubu, takzvaný šófar. A když jsem na ni zatroubil, najednou jsem si všiml, že nedaleké akvárium, v nměž jsem pěstoval rybičky, začalo vibrovat a vydávalo určitý hluboký tón, který zněl, dokud jsem na roh troubil. Třeba s tím „brumem“ jde o podobnou záležitost.

Na Erikovy fotografie se můžete podívat ZDE.

 

Co k tomu dodat? Rád bych ponechal vám, čtenářům, prostor k diskusi o těchto záhadných fenoménech. Podle mého názoru jde v případě "létajících tyčí" o nějaký druh hmyzu, podobný vážkám (ovšem na jednom zahraničním videozáběru to spíš připomíná létající stonožku!). V případě "orbu" bych sázel na zrnka pylu a spóry hub, které se lidským okem neviděny dostanou do těsné blízkosti objektivu. Představa, že jsou ve větší Vzdálenost od fotoaparátu, a pak musí mít k tomu úměrnou velikost, může být optickým klamem, protože chybí na snímku měřítko pro skutečné porovnání vzdáleností.

 Vzhledem k výskytu na tajemných, vlhkých a jinak ošklivých místech (sklepeních, studnách, temných lesních roklích, močálech, starých hřbitovech a pod.) bych nejvíc sázel na zárodky hub a plísní. Jejich struktury jsou překvapivě rozmanité, vyzařují svou auru, jsou to vlastně cestující miniaturní bytosti, unášené nepatrnými poryvy zvířeného vzduchu; dokonce jsem někde četl, že mají vlastní létací systém, založený na změnách teplot venku a uvnitř jejich speciálních vnitřních komůrek, čili jsou to jakési teplovzdušné miniaturní balóny. Jsou to ale zákeřné potvůrky, neustále připravené napadnout biologickou hmotu a proměnit ji ve svou potravu. Naštěstí jsme proti nim vyzbrojeni, na živém těle, pokud není poraněno a s oslabenou imunitou, nemají šanci. Způsobují však často u lidí přemrštěný biologický poplach, čili alergickou reakci. V podstatě jsou to však hrobaři, připravení napadnout všechno, co je mrtvé či odumírající a vrátit to zpátky do přírodního koloběhu prvků.

 Myslím si, že s fenoménem bludiček nemají "orbové" mnoho společného. Ale kdo ví?

Co se týče "brumů", chtěl bych upozornit na jejich souvislost s nedávným cyklem podivných zvuků, zaznamenaných na různých místech po celém světě. A také na souvislost se záhadnými "zvuky z pekla", zachycenými v kolském hlubinném vrtu. Jde určitě o jakousi rezonanci. Ale co ji vyvolává v těchto "malých případech"?

 Jinak zájemcům o zlověstná "světýlka na Křemelné" bych doporučil své knihy "Největší české záhady - Démonické pasti" a povídku "Mrtvý luh", která vyšla v knize "Vzpoura mrtvých" - tam jsem beletristicky zpracoval jednu z verzí příběhu z padesátých let, o tom, jak bludičky zahubily členy výzkumného týmu z České akademie věd.

Zajímavou reportáž z terénního průzkumu na šumavských rašeliništích, kde se členové výzkumného týmu MOSKYT pokoušeli chytit bludičky "při činu" (a také, co na to říká Akademie věd) se dočtete ZDE na stránkách časopisu Moskyt.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode