Tajná chodba na Louštíně?

29.05.2013 09:56

Zajímavý dopis jsem dostal od jednoho čtenáře:


Zdravím Vás pane Dvořáku. Rád bych se Vás zeptal na jednu záležitost, o které si myslím, že byste mohl jako záhadolog něco vědět. Jde o vrch Louštín na Rakovnicku.

Při svých toulkách s detektorem kovů jsem tam těsně pod vrcholem narazil na jakousi zvláštní lokalitu - jakousi zřejmě kdysi uměle vytvořenou plošinu ve srázu, v jejímž středu dominuje nevelký opukový kamenný blok, krytý jediným stále zeleným smrčkem oproti ostatním listnatým stromům, který ji jakoby uměle a cíleně zakrývá.

První dojem, který u mě (a nejen u mne) vyvolal byl , že jde o jakýsi skrytý vstup do podzemí. Po stranách výrazně žlutavě odlišeného kamene od ostatních, jsou i hluboké svislé spáry od shora až dolů, jako u dveří a vypadá to, že kamenný blok by mohl být jakousi pohyblivou zátkou, či tak něco. Navíc k bloku vede i jakási strouha, či cesta a končí těsně před blokem, jakoby se k němu kdysi hodně chodívalo ( podobně tomu tak bývá i u jeskyní a skalních chodeb , kde jsou stálými návštěvami přístupy vyšlapány do koryta nebo do strouhy), nebo jakoby tudy protékal v dávných dobách nějaký potok, ale to je zřejmě blbost .

Navíc u této skály zněl v okolí onen zcela totožný kolísavý mechanický zvuk o jakém jsem prve psal v souvislosti s tím opuštěným domkem u Budína na Královéhradecku - tedy fenomén „brumu“. Když jsem se pak vzdálil, tak už brum slyšet nebyl, pouze v blízkosti té plošiny byl dobře zaznamenatelný. Historie toho o Louštínu moc nepodává, snad jen to, že tam kdysi bylo hradiště a památný dub, který byl strategicky kvůli nepříteli spálen. Že by se tam těžil kámen, a tak by mohla vzniknout ona plošina, to historie nedokládá, pouze to, že se tam vysazují a těží duby do pivovaru. Že by se tam kdysi děly prazvláštní věci, o tom jsem se také nikde nedočetl. Tak mám nad tím ve své hlavě velký otazník, a proto se Vás také ptám, zda o tom nevíte něco bližšího .

A možná je to všechno jenom obyčejná iluzorní shoda přírodních zvětralin a geologického pohybu hornin, ale co když ne ?

Děkuji Vám za Vaši případnou diskuzi na toto téma a s pozdravem - Erik Batysta .

 

Ten podivný světlý kámen je schovaný vzadu za smrčkem, jenom trochu prosvítá, neplést si ho s tou boční skalkou.

Zde je moje odpověď:

Dobrý den,
vaše nálezy jsou velice zajímavé. Nezdá se mi, že by šlo o přímý pozůstatek bývalého hradu či hradiště. Ta plošina spíše vypadá jako typický malý lom, kde se kdysi těžila zdejší opuka. Takových lůmků je kolem hřebene Louštína i v okolních kopcích spousta, zde zdejšího kamene se stavěla obytná stavení, stodoly i sýpky. Když se v 18. století stavěla kamenná zeď Řevničovské obory, spotřebovala se na ni spousta kamene - je doloženo, že byla kvůli tomu olámána celá západní strana vrchu a rozebrány i poslední zachovalé zbytky zdiva středověkého hradu Louštína. Za oběť nové zdi padly i kamenem obložené valy pravěkého hradiště.  Máte však pravdu, že ten  kámen pod smrčkem a strouha vedoucí k němu jsou opravdu zvláštní. Mohl by to být záměrně uzavřený vstup do nějaké štoly. Podobné štoly se nacházejí i pod vrchem Rovinou s pověstnými Kounovskými kamennými řadami. Pro Louštín jsou typické roztroušené tvrdé křemencové balvany, ležící na měkkém podkladu opuky, které vždy podněcovaly obrazotvornost místních obyvatel, ačkoliv netvoří žádné záměrné sestavy. Nejproslulejší je velký Babinského kámen. Mnohé tyto kameny lidé podkopávali, neboť se domnívali, že pod nimi budou ukryté poklady, na některých jsou prý stopy neúspěšných kamenických pokusů o rozbití na menší části.
 Záhadný je také takzvaný Kozí hrádek, nepatrné terénní stopy po jakési stavbě na nižším výběžku hory, klesajícím k severozápadu. Snad mohlo jít o předsunutou obrannou baštu středověkého hradu.
 To je vše, co o Louštíně vím; snad by vám to mohlo pomoci při vašem pátrání.
Otomar Dvořák

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode