Umění je od slova "uměti"!

13.05.2019 08:00

Připadá mi, že smysl moderního výtvarného umění vězí v tom, že vezmeme nějakou věc a použijeme ji k jinému účelu, než ke kterému byla původně určena. To lidi překvapí, šokuje, možná i přinutí k zamyšlení… Ale naskýtá se otázka, jestli hry, provokace a vtípky lze nazývat slovem umění? Co k tomu musíte umět? Stačí jen odvaha, drzost a schopnost exhibice. Nějaké řemeslo? Znalost barev, šikovnost v prstech, ovládání technik? Geniální vidění? Nic takového! Jen si porovnejte, co proti tomu musí umět vyšívačka krojů nebo malérečka kraslic! Nebo i dobrý truhlář! Myslíte, že viklající se trojnožka je mistrovštější kousek než poctivá, pevná a krásná židle? Podle tohoto hodnocení by skutečným Mistrem truhlářem byl řemeslník, z jehož židle člověk v nečekané chvíli spadne na zem, poleká se a vyděsí! To lze filosoficky zdůvodnit tím, že ten truhlář to udělal schválně, aby probudil podřimujícího člověka z letargie a ukázal mu názorně nebezpečí pohodlného života! 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode