Viděla jsem vznikat kruh v trávě...

26.03.2013 11:42

Tento příspěvek byl sice zaslán kolegům ze skupiny Alef, kteří se zabývají výzkumem a dokumentací neobvyklých jevů, ale zaujal mě tím, že je patrně prvním českým případem sledování kroutivého (kruhového) pohybu předmětů na povrchu země, který není způsobován větrným vírem, ale spíše nějakou elektromagnetickou indukcí. Ukazuje způsob, jak mohou vznikat ony legendární kruhy v obilí (pravé, přírodní kruhy, nikoliv složitá výtvarná díla cirkmakerů, kde by mne spíše zajímala technika, kterou používají):

Viděla jsem vnikat kruh. Sice takový miniaturní, ale bylo to ono.
Takže - hnala jsem se po silnici od Troskovic ke Krčáku, a od západu se taky hnala silná bouřka. Mraky byly nad linií Želejova a postupovaly dost rychle. V té zatáčce na kopci nad Želejovem byla na louce vysoká silná neposečená tráva v obrovských vysokých trsech s hustými klasy, tak ve výšce po kolena.

Bylo naprosté bezvětří a hrozné dusno. Najednou koukám, že se jeden tlustý trs sám o sobě nějak klepe, jakoby s ním cloumal krtek nebo co. Ostatní trsy si ho nevšímaly a ani se nepohnuly. Najednou se ten trs začal točit jako když zvedneš ukazováček a otáčíš s ním v kloubu ve směru hodinových ručiček.

Nebyl to plynulý pohyb, ten trs sebou cukal, drncal, zadrhával, viditelně se mu otáčet nechtělo, ale nějaká síla jakoby vycházející ze země byla silnější. Přitom ani klásek ani travička na louce, ani vedlejší klasy trávy se ani nehnuly. Nejdřív jsem si myslela, že to dělá nějaký krtek nebo zvíře v zemi, ale to by si musel ukroutit hlavičku, navíc se hlína u otáčejícího se trsu ani nehnula. Potom se celý snop v otáčení začal ohýbat (ne lámat) kousek nad zemí a pokládat, jakoby ho nějaká síla tlačila k zemi.

Nejzáhadnější bylo, že okolní traviny byly naprosto bez pohybu. Bohužel jsem měla ohledně té bouřky jiné starosti, tiše a bez větru se roztahovala velice rychle, a když jsem viděla blesk, který sjel někam ke Věžáku, tak jsem nechala trávu trávou, opustila jsem ji ve chvíli, když už byla skoro v pravém úhlu a pořád se točila. Na kopci, kousek od dopadové zóny blesků jsem zůstat nemohla, to dá rozum. Ale nepršelo, a ani pršet nezačalo. Taková bouřka nasucho, bez deště a větru.

Tak si myslím, že to bylo něco přirozeně magnetického v zemi, takový uzounký proud energie, který se z kopce zvedal vstříc elektřině v mracích. Nevím, jestli Tě zrovna bude tohle zajímat, ale nikde jsem se nedočetla, že by někdo byl něčeho takového svědkem. Vypadá to trochu nepřirozeně až nepřírodně. Asi to bylo tou blízkostí Trosek.

(Převzato ze stránek ALEF INVESTIGATESION)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode