Záhadná rytina na románské hradbě Pražského hradu

27.12.2010 22:54

 

Zaujala mě zpráva z archeologického věstníku:

Pracovníci pražského Archeologického ústavu AV ČR v lednu a v únoru zkoumali další část nejstaršího hradního opevnění, které je ukryto pod tzv. Středním křídlem Hradu. Došlo k tomu při záchranném výzkumu, doprovázejícím stavební úpravy v prostorách informačního střediska. Část valového opevnění s kamennou čelní stěnou, na které archeologové narazili, pochází z 10. až 11. století. Někdy z té doby je také zvláštní rytina na jednom z kamenů v základech hradby.

K nečekanému objevu došlo při dokončování výzkumu. V základové řadě kamenného čela románské hradby, na měkkém opukovém kameni, byla objevena obdélníková rytina, připomínající síť, šachovnici nebo jakési blíže neurčitelné jednoduché schéma. „Přestože nejsme schopni identifikovat jeho význam, mohlo by se jednat o schematické vyobrazení některé z tehdejších hradních staveb, stavební či jiný záznam,“ říká o tomto objevu tisková mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Jana Maříková-Kubková. Nález je podle ní velmi významný, protože je první svého druhu v Praze: „Zatím se našly jen rytiny lidí nebo zvířat, například ptáků.“
Zkoumalo se i v dalších místnostech, které leží jižněji od průjezdu; v nich se ovšem nachází hned pod dnešními podlahami skalnaté podloží. Z historických zpráv je známo, že v těchto místech se původní terén Hradu zvedal, a proto byl v 16. století, před výstavbou současných budov, zarovnán. Přitom byly všechny starší vrstvy s pozůstatky lidské činnosti odkopány a zcela zničeny.

 K podivnému reliéfu se vrátím v nejbližších dnech, neboť se mi vybavují nečekané, opravdu tajemné souvislosti...

 Kdysi byli za unikátní malbu považováni proslulí jezdci z kamenů valu hradiště Libušína u Kladna, kteří nesou praporce s kosými kříži (ve tvaru X), což jsou magické zámky proti nečistým silám. V několika knihách jsem už četl, že tyto malbičky vyrýval do kamenů z dlouhé chvíle strážný, když se nudil na hlídce, že vlastně jde o jakási starověká a středověká sgraffiti. Je to sice možné, ale postupně nalézané rytiny svědčí o tom, že šlo o něco podstatnějšího. Právě tak bych nevěřil, že jde o technický náčrtek stavebníků. Patrně tady máme co do činění s magickými obrazci, které měly napomáhat obřadům, snažícím se posílit obrannou sílu opevnění o "nadpřirozené" prvky - ať už přívoláním ochranných duchů mocných dávných bojovníků, klanových zvířat či božstev. Podivná šachovnice, narušená v jednom místě zvláštním škrtem, kterou odhalili archeologové na pražském hradě, mohla sloužit jako matrice pro neviditelnou obrannou síť. Obdobu toho jednání najdeme často v lidovém folklóru. Ostatně líbivé ornamenty kolem oken a dveří vesnických chalup neměly jen zdobit, ale také chránit obyvatele domu před silami zla.

 Ale je zde samozřejmě také možnost, že jde o nějakou početní pomůcku, statistiku, přehled časových údajů nebo něco podobného. Pravý účel záhadné rytiny se nikdy nedozvíme, pokud její obdobu nenajdeme třeba v nějaké staré knize i s potřebným "návodem k použití". 

Fotogalerie: Záhadná rytina na románské hradbě Pražského hradu

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode