Utajené hrady a zámky I. - Prahou po stopách panských sídel

KOLIK JE V PRAZE HRADŮ?

Když jsme tuto otázku položili několika náhodně vybraným obyvatelům Prahy, tvářili se překvapeně: „Přece dva – Pražský Hrad a Vyšehrad!“ Ti zasvěcenější dodali: „Pak jsou tu ještě nějaké zámky a letohrádky.“

 Možná vás tedy překvapí naše zjištění: počítali jsme staré gotické hrady a tvrze, tj. obranné stavby s věžemi, bránami a hradebními příkopy, a došli jsme ke dvěma, ne-li třem desítkám! A ani to není konečný počet, protože mnohé z těchto středověkých pevnůstek byly časem přestavěny na renesanční a barokní dvorce a zámečky.

 Abychom věci přišli na kloub, podnikli jsme s filmovým štábem Magazínu záhad přímo detektivní pátrání. Vypravili jsme se na místa, kde už téměř nic nepřipomíná slavnou minulost. Museli jsme napnout fantazii a v duchu se přenést do časů Přemyslovců a Lucemburků, kdy ještě Praha byla volným seskupením několika samostatných měst a vsí, mezi nimiž se tyčila na pahorcích, skalách nebo mezi močály a rybníky obranná sídla drobné šlechty. 

Později vznikly hrádky a dvorce královské, biskupské a také komendy rytířských řádů templářů, německých rytířů, johanitů, křížovníků s červenou hvězdou - všechno stavby s věžemi, hradbami, cimbuřími, střílnami,věžemi, baštami a vodními příkopy. Na jejich místech dnes vidíme hotely, obchodní domy a křižovatky...

Zatímco já se zaměřil na románské a  gotické hrady a tvrze, Kolega Josef Pepson Snětivý se vydal po stopách renesančních, barokních a empírových zámků. Našel jich, vyfotografoval a popsal rovných 48!

Naše společná kniha je v rámci jinak bohaté literatury o Praze zcela unikátním průvodcem. Nikdo dosud nesebral tyto stavby do souhrnné publikace. Kromě tohot nelíčíme suchou historii oněch míst, ale dramatické příběhy, které se k nim vážou, pověsti a záhady, snažíme se zachytit i dojmy, které se nás na popisovaných místech zmocňovaly.

Kniha je prvním dílem chystané řady utajených hradů a zámků, za nimiž se postupně vydáme do jednotlivých krajů. Nakladatelstvá Čas tímto vydáním otevřelo novou ediční řadu "Skrytá krása naší země".

Vydalo nakl. Čas, Řitka 2017, 248 stran, řada černobílých ilustrací v textu a pět vložených barevných fotografických příloh, 280,-Kč

K dostání ve všech knihkupectvích, možno objednat i zde v zásilkové službě Kosmas 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode