ZA POKLADY BRDSKÝCH HŘEBENŮ

Temná hradba lesnatých kopců přetíná střed české kotliny; je to naše nejvyšší a nejrozsáhlejší vnitrozemské pohoří, prastaré horské pásmo, které vzniklo dříve než Alpy. Typické jsou pro něj táhlé navazující hřebeny a náhorní plošiny, řadící se za sebou jako vlny na vodě. Pro podobné utváření terénu používali staří Slované výraz Brdy.

  V této knize prozkoumáme východní, nejužší část pohoří, nazývanou příznačně Hřebeny. Vstoupíme do nich hned na hranicích hlavního města Prahy, nad památnou Zbraslaví, a tajemné stezky vyšlapávané po celá staletí lovci, zlatokopy, mnichy, loupežníky, poutníky, vojáky a trampy nás zavedou nejen do míst známých, ale i do těch v širší veřejnosti neznámých. Nahlédneme do zlověstné zlatokopecké Čertovy díry a vyšplháme na černé Čertovy skály, spatříme valy dávných hradišť, v nichž prý sídlili obři, necháme se opájet úžasnými vyhlídkami, posílíme se pivní polévkou od slavné kuchařky Dobromily Retigové a vyslechneme legendy od trampských ohňů, spatříme pozoruhodnou poustevnu v Mníšku pod Brdy a vyluštíme tam „šifru mistra Brandla“, spatříme apokalyptickou mrtvou zónu opuštěné raketové základny, prozkoumáme mohylové vrchy v okolí hrobu mluvícího koně Šemíka, projdeme se unikátním zámeckým parkem v Dobříši, ochutnáme léčivou vodu ze zapomenutých lázní Koncipudy, potkáme draka z hory démonů Plešivce a samozřejmě se seznámíme s mocným horským duchem Fabiánem…

 Spisovatel Otomar Dvořák nám opět bude zasvěceným průvodcem, jenž spoustu zajímavých informací dovede okořenit svým smyslem pro tajemno a dobrodružství. 

------------

 

OBSAH

Úvod: Zapomenuté pohoří

POKLADY KRÁLOVSKÉ SÍNĚ

Posvátný pahorek na soutoku řek; Aula Regia; Hořké lásky a rozmarné léto; Záhadný úsměv svrženého boha; Po stopách bájné Kazi;

KRAJEM ZLATOKOPŮ

Jíloviště a Trnová - první zastávky kupecké stezky; Železný strážce pohoří; Přes kamenné moře k brodu mokrých psů; Rajská zahrada; Skrytá lesní hrobka; Po stopách pekelníků; Křik dravých ptáků; Ve stínu Svatojánské lípy; Skrýš loupežníka Babinského a pravěká pevnost; Město tří kostelů;

VE ZNAMENÍ DIVOKÉHO KANCE

Legendy o Zimní armádě; Tajemství kančích klů a zapomenuté lázně; Záhadný vrah, mučení poustevníci a stopy ztracených hrádků; Dobromilná rádkyně ze Všeradic;

ÚKRYTY SVATÝCH HŘÍŠNIC

Město mnichů pod Zlatým vrchem; Poselství tří věží; Šifra mistra Brandla; Tři dědičky svaté hříšnice;  Smrt a znovuzrození; Cestami poutníků k zázračné studánce;

OD HORSKÝCH OHRAD K ZÁMECKÝM ZAHRADÁM

Pevnosti obrů – Klondajk, Hradec a Dvorce;  Andělské schody do romantického ráje; Tajemné dědictví templářů; Osudová Strž Karla Čapka;

V ŘÍŠI MOCNÉHO DUCHA FABIÁNA

Věž na Studeném vrchu a čarodějná Kuchyňka; Osnova krajiny i času; Město vzpurných cvokařů; Vesnička běsů; Horský duch, který skončil v cirkusu; Zlověstná hospoda pod Babou; Mohylové vrchy; Divné valy a koňské svatyně; Dědici soudce Lochovce; Léčivá studánka a ztracený svět rusalek;

ÚDOLÍM HAMRŮ K BRDSKÉMU OLYMPU

Obořiště – tajemný svědek pomsty a odpuštění; Pod maltézským křížem; Brána karavanní cesty; Vodní hudba; Trochu ze Šumavy a trochu z Číny; Kalich krve; Tři jinecké poklady; Zkamenělý koníček a zlověstný drak; Hora démonů; Magický kruh a vodní brána;    


Vydalo nakladatelství REGIA (Ing. Petr Martinec), 224 stran, tvrdé desky, ilustrováno mnoha dobovými kresbami, pohlednicemi a fotografiemi. Cena 269 Kč.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode