11.obraz - POLICEJNÍ KANCELÁŘ

27.01.2011 17:59

 

Tajný agent: (na notový stojánek kolíčkem upevní svoji manžetu s poznámkami, načež s gestem klavírního virtuosa začne bušit do psacího stroje a v rytmu rapuje -)

Zákazy, nákazy, odkazy, důkazy,

podivné úkazy, čtvrtletní výkazy,

šéfovy příkazy, zásadní rozkazy…

Jestli to nezkazím

budu psát do úmoru,

všechno to zachytím v protokolu!

 

(Do kanceláře vstupuje policejní komisař v rozhovoru s otcem)

 

Policejní komisař:… nelogické chování vašeho syna lze samozřejmě zdůvodnit duševní chorobou…

 

Otec: (ho přeruší) Pouze duševní indispozicí, pane komisaři. Příliš se přepínal při studiu.

 

Policejní komisař: Jistě! (Mimicky ukazuje agentovi, který chtěl nenápadně zmizet, že otec nevidí).

 

Tajný agent: (si to uvědomí a začne se v klidu převlékat do kněžské sutany)

 

Policejní komisař: Jistě, promiňte mi tu formulaci. To víte, naše povolání přináší určitou drsnost ve výrazech, ale nemyslíme to nijak zle (přejde na druhou stranu kanceláře a pomáhá agentovi s převlékáním za faráře)

 

Otec: (mluví do prázdného prostoru před sebou, odkud mu komisař odešel) Takže jistě chápete, že ve chvíli, kdy opilý pastýř zabil před Frankensteinovýma očima ubohého Clervala, propadl můj syn panice, uprchl do hor a skrýval se?

 

Policejní komisař: Ano, pane, chápu, moc dobře chápu. Navíc kauce, kterou jste složil, je dostatečnou zárukou. Slibuji vám, že už ho nebudeme znepokojovat. Nashledanou, pane. (Otec podává ruku na opačnou stranu, než je zrovna komisař, a tak mu s ní potřese kolem procházející tajný agent) Strážník vás doprovodí.

 

Tajný agent: Rozkaz! (farářským tónem) Pojďte, synu. (odvádí otce)

 

Policejní komisař:

(recitativ do hudby)

Síť už se stahuje,

ptáček nic netuší.

I zpěv ho zrazuje!

Trylky ho ohluší!

 

(zpívá)

Nechte si vaše keci,

mě těžko zmatete.

Zajdu si na dvě deci,

pak si dám repete.

Tu spadne ze mě tíseň

a zazpívám si píseň

o spravedlivé odvetě!

 

(odtančí za zvuků bujarého dixilendu, jenž variuje melodii komisařova tanga)

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode