HORA STARÝCH LEGEND - TENTOKRÁT V BEROUNĚ

20.03.2010 13:57

  Zajímavý výstavní projekt, v němž se malířky Marie Hošková a Ladislava Kučerová snaží různými výtvarnými postupy vyjádřit tajemnou a snovou atmosféru starobylé posvátné hory Velízu u Kublova, mohou zájemci shlédnout od 7. do 30. dubna ve výstavní síni Holandského domu v Berouně. Nedílnou součástí výstavy jsou emotivní básně Evy Zajícové. Na přípravě projektu se podílel i spisovatel Otomar Dvořák. Před vernisáží jsme autorům položili několik otázek.

Jaká je koncepce celé výstavy?

Dvořák: "Kublovské výtvarnice se na mne obrátily s představou, že by chtěly udělat výstavu zaměřenou k určitému tématu. A vzhledem k tomu, že Kublov leží pod legendární horou Velízem s troskami kláštera a kostelem sv. Jana Křtitele, nabízelo se téma takřka samo. Společně jsme pak promysleli náplň jednotlivých výstavních panelů, jakési "kapitoly", zachycující různé úhly pohledu na tuto horu. Mimo jiné čas pohanských mýtů, svatojánská legenda, poutní cesty v proměnách roku nebo zimní spánek smrti a radostné probuzení jara."

Hošková: "Premiéra našich výstav je už tradičně o kublovské pouti. Tak i tento projekt byl poprvé předveden o slunovratu loňského roku v Kublově. Malou ukázku mohli před Vánoci vidět čtenáři při návštěvě Městské knihovny v Berouně. Teď ale uvádíme v Berounském domě tuto výstavu v celém rozsahu.“

Vznikly všechny obrazy a básně výhradně pro tuto výstavu?  

Hošková: "Převážná většina obrazů byla namalována pro tuto výstavu. Vybraly jsme společně náměty obrazů a s Laďkou jsme se dohodly, jak si je mezi sebou rozdělíme. Některé motivy jsme ovšem záměrně ztvárnily obě ze dvou odlišných pohledů. Obrazy následují za sebou podle scénáře a společně s textem básní tvoří jakýsi uzavřený příběh."

Zajícová: "Verše jsem psala v různých obdobích svého života a zachycují mé tehdejší pocity, vnímání přírody a barev. Možná právě pro své "výtvarné vidění" se mým kolegyním zalíbily a přemluvily mne, abych jim přinesla rukopisy ze svého archivu. Společně jsme pak vybraly takové básně, které nejlépe ladily k zobrazovaným tématům."

Kučerová: "Ještě bych dodala, že někdy báseň inspirovala náš obraz a někdy naopak obraz inspiroval výběr básně."

Kolik děl vystavíte a jakými výtvarnými technikami pracujete?

Hošková: "Máme tu celkem 60 obrazů. Já pracuji olejem a akvarelem."

Kučerová: "Já kromě oleje a akvarelu mám v oblibě také pastely a dělám pokusy s akrylovými barvami."

Jedná se o váš první takto zaměřený projekt?

Hošková: "Vždycky jsme se snažily ve svých výstavách o nějakou jednotící myšlenku. Například naše předchozí výstavy měly názvy Krajiny a příběhy nebo Setkání. Ovšem takto koncipovanou výstavu jsme dělaly poprvé. Potěšilo nás, jak kladný ohlas a zájem mezi diváky výstava vyvolala. Doufáme, že stejně zaujme i berounské milovníky výtvarného umění."

                                                                                               Karel Souček

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode