Jeden aktuální citát z klasika :-)

30.07.2013 14:08

Starý dobrý Shakespeare! Čtu si úryvek z jeho méně známého dramatu Koriolanus - a nevycházím z úžasu!

Menenius: Je to křivda, když proklínáte jako své nepřátele kormidelníky státu, kteří se o vás tak otcovsky starají!

První plebejec:  Starají? Pěkně se starají! To se ještě nestalo, aby se oni starali o nás! Když na to přijde, nechají nás  scepenět hlady! Vydávají výnosy proti lichvě, ale když si je poctivě přečtete, zjistíte, že je to zákon na ochranu lichvářů. Den co den ruší nějaké blahodárné ustanovení, a den co den udělají nějaký nový, ještě krušnější zákon na spoutání a utiskování chudiny. Jestli nás nesežerou války, sežerou nás oni. Naše soužení přepočítávají na svůj zisk. To je ta celá jejich láska k lidu!

Kajus Marcius:  Co byste ještě chtěli, vy chátro? Jste spolehliví jako žhavé uhlí na ledě, jako kroupy, když na ně svítí slunce. Vaše síla je v tom, dělat reky z dopadených lotrů a vinit soud. Kdo se pokryl slávou, zaslouží si vaši zášť. Běda tomu, kdo dá na potlesk davů! Co se děje, že po všech ulicích a čtvrtích města lajete na senát, jenž vás drží v bázni, abyste se nesežrali navzájem? Dřepíte v teple u svých pecí a přesně víte, co hýbe Kapitolem, s kým to jde nahoru a s kým dolů. Straníte sňatkům a spolkům, vytrubujete sílu těch, jež vám jsou po chuti, a druhou stranu vyválíte s chutí v bahně. Ó, kéž by šlechta odložila soucit a nechala mě užít meče! Jankovitým hřebcům je zapotřebí tvrdé uzdy; když mi dá senát tu moc a jmenuje mě prvním konzulem, přivedu vás k němu na krátké ohlávce! A teď zmizte, zahoďte ty směšné klacky, kterými nám chcete hrozit! Pryč! Jděte mi z očí, vy splašky římských kanálů!

Nepřipadá vám to podivuhodně aktuální? Shakespeare byl prostě génius a uměl pojmenovat podstatu mnohých problémů. Proto je také nesmrtelný. Jeho „antické drama“ Koriolanus  (které je o problémech diktátorské moci a demokracie)  by mělo nějaké divadlo určitě oprášit - v nápadité režii by to byla hra, při které by lidé tleskali nebo řvali smíchem téměř po každé replice.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode