Tajemství Býčí skály

25.01.2009 13:31

Vážený pane Dvořáku!
Přečetl jsem si Vaši knihu Největší české záhady a chtěl bych Vás upozornit na některé další skutečnosti, které Vám možná unikly. Předně něco o mně : v současné době jsem již v důchodě, žiji v Brně, a dříve jsem samozřejmě byl jeskyňářem, jenom asi 20 let jsem byl jednatelem Speleologického klubu v Brně. Velice jsem se zabýval objevy dr. Wankla, jeho dílo jsem přeložil (až na několik drobných prací) celé do češtiny. A nyní k meritu věci, k Vaší knize :
Kapitola Návraty démona aneb Lidické prokletí : popisujete lid knovízské kultury, šokující nálezy. Chci Vás upozornit, že badatel Moravského krasu, dr. Jindřich Wankel, o němž se zmiňujete na str. 148, vydal v roce 1873 ve Vídni v Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft článek s názvem : Eine Opferstätte bei Raigern in Mähren, (vyšlo též jako separátek) ,kde popisuje něco navlas podobného a jsou u toho i tři tabule kreseb, jak příšerným se mu ten nález tehdy jevil. Zmiňuje se i o obětním kameni, který v té jámě nalezl. Ale to není všechno. Když už jste zmínil ve Vaší knize nálezy z Předsíně Býčí skály, jistě víte, že jsou uloženy v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Něco je vystaveno a daleko větší část je v depozitáři, který jsem také navštívil. A přesně v témže sále (myslím, že je to sál XIV) je rovněž vystaven nálezový soubor, se kterým si Rakušané nevěděli rady, který vypadá úplně stejně jako Vámi popisované knovízské nálezy, a který byl objeven o něco později u obce Stillfried an der March, kde došlo k :rituální vraždě nebo k přepadení ? (nápis ve Vídni). Snad Vás něco napadlo při názvu obce, kde v Rakousku k nálezu došlo. Ano, Stillfried an der March leží na poli Moravském nedaleko místa, kde 26.8.1278 padl český král Přemysl Otakar II. a kde byla svedena bitva. Podobnost tohoto vystaveného nálezu s kresbami pořízenými Wanklem je až zarážející.
Zpět k nálezu dr. Wankla. V příloze Vám zasílám můj český překlad citovaného článku, ale bohužel bez tří tabulí s nákresy. Tyto Vám pošlu později, hned jakmile mně je kolega k překladu dodělá, já totiž nemám skener. Pokud byste měl zájem i o originál, mám jej oxeroxovaný, mohu Vám jej poskytnout, ale ten bych musel poslat poštou.
Vážený pane Dvořáku, toto by snad pro začátek stačilo. Budu se těšit na Váš názor.
Zůstávám s pozdravem
MUDr. Jiří Urban, Brno

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode